VIII. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU (BİTLİS) 

THE EIGHT INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF VAN LAKE BASIN (BİTLİS) 

 

 

Sempozyum Yazım Kuralları


Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1. Bildiri özeti tek paragraf halinde 250-350 kelime arasında olmalıdır.

2. Bildiri özetinde içeriği yansıtacak bir başlık kullanılmalı, konuya genel bir giriş yapılarak problem tespit edilmeli ve konunun ele alınma gerekçesi sunulmalıdır. Ardından araştırmada tercih edilen yöntem açıklanmalı ve son olarak araştırma tamamlanmışsa temel bulgu ve sonuçlara, devam ediyorsa olası bulgu ve sonuçlara yer verilmelidir.

3. Sayfa Kenar Boşlukları; Alt, Üst, Sağ ve Sol’dan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

4. Özet başlığı; "Times New Roman", "11 punto", "kalın", "ortalı" ve "paragraftan önce 0nk paragraftan sonra 0 nk boşluk" seçenekleri ile yazılmalıdır.

5. Özet metni; "Times New Roman", "10 punto", "iki yana yaslı", "paragraftan önce 0 nk paragraftan sonra 0 nk boşluk" ve "1,5 satır aralığı" seçenekleri ile yazılmalıdır.

6. Özet metnin altında 5 (beş) adet anahtar kelimeye/kavrama yer verilmelidir.

7. Etik beyan gerekli ise (söz gelimi çalışma tezden türetildi veya bir kurum tarafından desteklendi ise) özet başlığına (*) işareti ile dipnot verilerek belirtilmelidir.

8. Metnin İngilizce özeti (Abstract)hazırlanırken şahıs ismi, eser adı ve kavramlar İngilizce İslam Ansiklopedisi’nin 3. baskısına göre yazılmalıdır. Söz gelimi Ahlat; Akhlāṭ biçiminde yazılmalıdır. Bkz. http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3

9. Atıf, kaynakça ve yazım kuralları bakımından esas alınması gereken sistem; İSNAD (dipnotlu) atıf sisteminin 2. Edisyon'udur. Bkz. http://www.isnadsistemi.org/guide/

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

·Bildiriler için Microsoft Office Word ve The Times New Roman yazı tipi (Font Size 12) kullanılmalıdır. Ancak özet, dipnot, tablo ve bibliyografya yazımı için 10 punto kullanılmalıdır.

·Sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Üstbilgi ve altbilgi alanı 1,25 cm olmalıdır.

·Tek satır aralığında yazılan paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır; girinti: 0 cm, boşluk: başlangıçta 6 nk - aşağıdaki: 6 nk.

·Bildiri metni 15 sayfayı geçmemelidir.

·Başlık; Büyük harflerle, kalın ve ortalanmış. Ad ve soyad başlık altına iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Sayfanın en altında yer alan numarasız dipnotta (yıldız-yıldız) akademik başlıkta; kurum ve e-posta adresi sırasıyla yazılmalıdır.

·Başlık ve yazar adından sonra; Türkçe ve İngilizce olarak 10 punto ile yazılmış, 300 kelimeden az olmalıdır. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir. En az üç anahtar kelimenin yazılması beklenir. (Sempozyum Özet Kitabı için göndermiş olduğunuz çalışmayı kullanmanız yeterlidir)

·Özet İngilizce ise, yazarın unvanı ve mesleği özet altına aynı dilde yazılmalıdır.

·Fotoğraf, çizim, grafik, harita vb. görsel materyaller şekil olarak tanımlanmalı ve nerede kullanılacağını belirlemek için metin içinde referans gösterilmelidir. Her şekil için ayrı numara, açıklama ve referans numarası 10 punto ile yazılmalıdır. Şekillerin açıklamaları altta, tabloların açıklamaları üstte yazılmalıdır. (Örn: Şekil 1. Ağrı Dağına Tırmanan Çocuklar (Kaya, 2003) / Tablo 1. Ağrı İli Sıcaklık Dağılımları (2003-2020)).

·Metindeki görseller anlaşılır, açık ve net olmalıdır.

·APA formatı, atıflarda ve bibliyografyada kullanılmalıdır ancak farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların kullanacakları yazım formatları da kabul edilecektir. (MLA, Chicago, RIS, Vancouver...

 

Bitlis Eren Üniversitesi