VIII. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU (BİTLİS) 

THE EIGHT INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF VAN LAKE BASIN (BİTLİS) 

 

 

Sempozyum Kurulları


                                     KURULLAR

 

 

 

                                          ONUR KURULU

 

Oktay ÇAĞATAY                             :           Bitlis Valisi

 

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ     :           Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

 

Ahmet EREN                                     :           Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

 

                                  DÜZENLEME KOMİTESİ

 

Oktay ÇAĞATAY                             :           Bitlis Valisi

 

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ     :           Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

 

Nesrullah TANĞLAY                       :           Bitlis Belediye Başkanı 

 

Ahmet EREN                                                :Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

 

Prof. Dr. Oktay BELLİ                      :           Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü (BEKAM)

 

Dr. Şahabettin ÖZTÜRK                   :           Doğu Anadolu Mimarlığını Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAMAGEM) Müdürü

 

Öğr. Gör Vedat Evren BELLİ           :           Bitlis Eren Üniversitesi, Ahlat Meslek Yüksek Okulu

 

 

                      BİLİM KURULU – ADVISORY COMMITTEE

 

Prof. Dr. Abdurrahman ACAR                    Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Özdemir ADIZEL                          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Galip AKIN                                   Bozok Üniversitesi

Prof. Dr. Metin AKKUŞ                               Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU              Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Hakkı ALMA                                 Iğdır Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan ARINÇ                               Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. M. Beşir AŞAN                             Elazığ Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ATLI                                Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Veli BAKHŞALİYEV                     Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR                        Bilecik Üniversitesi

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM                         Denizli Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ                             Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay BELLİ                                  Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sedat BENEK                                 Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL                             Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül CANTAY                             Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN                        Manas Üniversitesi-Kırgızistan

Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM                       Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU                 Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU                          Mimar Sinan Üniversitesi

Prof. Dr. Bahattin DARTMA                        Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ                     Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan DENİZ                                 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Neslihan DURAK                          İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ                           İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN                    İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Merabi DZNELADZE                   Gürcistan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ                 Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat FALAY                                 Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Marcella FRANGIPANI                Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cafer GIYASİ                                Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK                          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur GÜLLÜLÜ                           Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Eser GÜLTEKİN                           Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Veysi GÜNAL                               Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU                    Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ                         Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. İsmail HACIYEV                          Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Reza HEJEBRI                              Tahran Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI                            Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ali İPEK                                         Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gudret İSMAİLZADE                   Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Ali KAFKASYALI                        Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü KAPU                                 Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT            Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Kerem KARABULUT                   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI            Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Andreas Müller KARPE                Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Faruk KAYA                                  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Saliha KODAY                              Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki KODAY                                 Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Enver KONUKÇU                         Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Stephan KROLL                             Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Salih Mercan                             Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oscar White MUSCERELLA       Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Vaschtang LICHELI                      Gürcistan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Vedat ONAR                                  İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZBEK                               Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Antonio SAGONA                        Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hacıfahreddin SEFERLİ                Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Abbas SEYİDOV                           Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Elfina SIBGATULLINA               Moskova Üniversitesi

Prof. Dr. Andreas SCHACHNER                 Alman Arkeoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Murat SUNKAR                             Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Hasbi SOYLU                                Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Muratgeldi SÖYEGOV                  Aşkabad Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP              Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN                            Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK                       Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Metin TUNCEL                             Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salih TUR                                       Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU                      İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Şefik TÜFEKÇİ                             Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Nurullah ULUTAŞ                         Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Naile VELİHANLI                         Azerbaycan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Asnu Bilban YALÇIN                    İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Jak YAKAR                                   Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Adem YERİNDE                           Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ                        Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet YOLCU                            Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ                       Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI                     Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsa YÜCEER                                  Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN                           Atatürk Üniversitesi

 

 

 

 

Bitlis Eren Üniversitesi