VIII. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU (BİTLİS) 

THE EIGHT INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF VAN LAKE BASIN (BİTLİS) 

 

 

Sempozyum Çağrısı


Değerli Katılımcı;

 

Van Gölü Havzası, M.Ö. V. binyıldan günümüze kadar yerleşmeye sahne olmuş çok önemli bir coğrafi bölgedir. Bu bölge, M.Ö. 13.- 9 yüzyıllar arasında Hurri kökenli “Beylikler Dönemi”nin ve M.Ö. I. binyılın ilk yarısında da, Urartu Krallığı’nın başkentliğini yapmış ve üç asır boyunca Doğu Anadolu’ya “Altın Çağı”nı yaşatmıştır.

 

Orta Çağ’da ise Bitlis ve Ahlat şehirleri, Van Gölü Havzası’na altın çağını yaşatmıştır. Özellikle Bitlis’teki geleneksel konut mimarisi ile Ahlat’taki tarihin şahidi olan Kümbet ve Mezarlıklar, Selçuklu ve Beylikler Dönemi rönesansını canlı şekilde yansıtmaktadır. Bu sempozyumda Anadolu’nun en özgün kent dokusuna sahip olan Bitlis’teki geleneksel konut mimarisinin korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması konusundaki bildirilere daha çok yer verilecektir.

 

            Van Gölü Havzası’nın Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Edebiyat, Etnografya, Teoloji, Mimarlık Tarihi, Madencilik Tarihi, Jeoloji, Turizm, Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık, Spor, Geleneksel El Sanatları, Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri ile  Doğal Çevre varlıklarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, yeni öncelikler ve hedefler belirlemek amacıyla 23 Haziran 2021 tarihleri arasında, Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi (BEKAM) ve Doğu Anadolu Mimarlığını Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAMAGEM) Bitlis’teki diğer kurum ve kuruluşların da destekleriyle “VIII. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU” - “THE EIGHT INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF VAN LAKE BASIN”  düzenlenecektir.

 

            Çevrimiçi (on-line) olarak düzenlenecek olan sempozyumda, Van Gölü Havzası’nın tarihsel kültür hazineleri değerlendirildikten sonra, özellikle doğal çevrenin yaşatılması, zenginleştirilmesi ve havza kalkınmasında kullanılması konusunda bir dizi karar alınacaktır.

 

Bu konu çerçevesinde, çevrimiçi (on-line) düzenlenecek olan sempozyumda bir bildiri ile katılmanız bizleri mutlu edecektir. Saygılarımızla

 

 

            Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü                                   Düzenleme Komitesi Adına

         Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ                                      Prof. Dr. Oktay BELLİ

   

 

Bitlis Eren Üniversitesi